Certifikáty:
-  všichni naši pracovníci mají, podle nového zákona, splněné 
Dílčí kvalifikační zkoušky - strážný, pro vykonávání dané činnosti
-  podle charakteristiky objektu vybíráme zkušené pracovníky, kteří se osvědčili svým profesionálním a seriózním jednáním
 
 
Uniforma: 
- jednotná ústroj zaměstnanců je samozřejmostí, včetně společenského oblečení
-  všichni pracovníci jsou označeni logem firmy k rychlé identifikaci
 
 
 
Úkony pracovníků:
  • hlavním úkolem pracovníků je zajistit ostrahu osob, majetku a objektů dle pokynů a přaní zákazníků
  • naši pracovníci jsou povinni hospodárně a šetrně využívat zařízení a inventář střeženého objektu
  • rovněž jsou povinni poskytnout podle svých možností a situace pomoc osobám v nouzi a nebezpečí ohrožení života a zdraví
  • zabránit nežádoucímu vstupu osob a vjezdu motorových vozidel, rozkrádání majetku střeženého objektu,včetně jeho zneužívání a odstranit nebo maximálně snížit nebezpečí vzniku požáru a dalších mimořádných událostí
 

 

TOPlist